0
محتوای پایار آکادمی
Print

ارزش و اثر قلم

ارزش علم، فرهنگ و هنر بواسطه قلم آن نماینگر است. ارزشی که باعث پیشرفت و تکامل در تمام زمینه‌هایی است که در زندگی به آن نیاز داریم. ارزش و اثر قلم نقطه اتصال فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها است.
Print

چرا زبان دوم یاد بگیریم؟

تا به حال ممکن است به دلایل زیادی مشتاق به یادگیری زبان دوم بوده باشیم. همه‌ی ما با نقش بسیار مهم و ضرورت آن در زندگی آشنا هستیم. با اینکه زبان دوم می تواند بسیار کمک کننده و بهبود بخش ...